Piotr Sieńko jest doktorem nauk społecznych, praktykiem z takich obszarów, jak zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo oraz komunikacja społeczna. Jego zawodowe i naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem infrastruktury, ochroną ludności, komunikacją strategiczną i kryzysową.

Z wykształcenia jest politologiem (spec. – współczesne stosunki międzynarodowe). Ukończył również Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym Państwa w Collegium Civitas w Warszawie. W 2019 r., na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, uzyskał stopień doktora, broniąc rozprawę poświęconą klasyfikacji zasobów strategicznych państwa. W trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby dysertacji analizował sektory telekomunikacji oraz mediów.

W ostatnich latach Piotr Sieńko pracował m.in. w administracji oraz dla kilku dużych podmiotów gospodarczych sektora infrastrukturalnego. Współpracował również przy tworzeniu analityczno-koncepcyjnych prac Instytutu Strategii Polskiej w Warszawie, gdzie zajmował się międzysektorowymi powiązaniami w gospodarce.

Posiada uprawnienia audytora Systemów Zarządzania Ciągłością Działania oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest absolwentem programu międzynarodowych liderów Departamentu Stanu USA (International Visitor Leadership Program: Protecting Soft Targets Against Terrorist Attacks).

Wcześniej, przez ponad dekadę, był dziennikarzem prasowym. Pracował w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Pisał m.in. dla Gazety Wyborczej, Polska The Times, Rzeczpospolitej, Super Expressu i Życia Warszawy.  W 2010 r. był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Gazeta Finansowa. Jest ratownikiem górskim Grupy Jurajskiej GOPR.