P. Sieńko, Wpływ decyzji politycznych na kształt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – w odniesieniu do potrzeb w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej państwa (monografia przygotowana do publikacji w 2022 r.)

P. Sieńko, Media jako zasoby strategiczne państwa (monografia przygotowywana do publikacji w 2023 r.)

P. Sieńko, Prawno-ekonomiczne zjawisko „hodowli długu” i tzw. hien upadłościowych – studium przypadku (przygotowywany do publikacji w 2023 r.)

P. Sieńko, Methods of securing and controlling critical infrastructure assets allocated in Information And Communications Technology (ICT) sector companies in leading European Union countries, Securitologia, ISSN: 1898-4509,  nr 2/2015, str. 107-123

P. Sieńko, Legal aspects of protection and control of strategic state resources accumulated in commercial companies significant for national security and public order, Securitologia, ISSN: 1898-4509, nr 2/2014, str. 37-53

P. Sieńko, Rosyjska polityka pretekstów a art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego – zagrożenia i możliwości obronne, Securitologia, ISSN: 1898-4509, nr 1/2014, str.  47-65

P. Sieńko, E. Pasternak, „Media communication as part of a country’s information policy in times of democracy”, w: „Media And Democratization”, I. Biernacka-Ligięza (red), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2013, str. 65 – 98